Tiền chết và tiền sống


Tiền có thể chia ra làm hai loại: “Tiền chết và “tiền sống”. “Tiền chết” chính là tiêu nó đi thì cũng sẽ không đem lại cho bạn điều gì cả, còn “tiền sống” có thể trả lại cho bạn thứ có giá trị hơn cái mà bạn đã bỏ ra. 

Nếu muốn biến tiền bạc thành “tiền sống” thì bạn phải sử dụng nó với một tâm trạng vui vẻ. Những thứ có thể sử dụng với một tâm trạng vui vẻ thì mới là đối tượng của việc vui vẻ tiêu tiền. Thà không tiêu tiền còn hơn là tiêu một cách miễn cưỡng, không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Ví dụ như chơi golf. Những người cứ luôn nghĩ “chi phí chơi golf thật là đắt đỏ quá” thì chắc chắn sẽ không thể chơi hết mình được. Còn một số người khác lại cho rằng: “Chơi thật là vui! Chẳng đắt chút nào!”. Tiêu tiền như nhau nhưng những người này lại có thể có được sự đền đáp có giá trị hơn những gì mình bỏ ra.

Thực ra đây chỉ là vấn đề của mức độ yêu thích. Mức độ yêu thích quyết định sự thu hoạch ít hay nhiều. Những người có tâm hồn phong phú luôn có thể được hưởng thụ về tinh thần nhiều hơn từ trong hứng thú và sở thích của chính mình.

Những người thích chơi golf có thể thu hoạch được rất nhiều thứ từ trong quá trình chơi golf, chính vì thế cho dù chi phí là ba ngàn đôla cũng sẽ không cảm thấy đắt. Còn những người cho rằng bỏ ra ba ngàn đôla để chơi golf một lần là quá đắt thì chẳng thà không chơi còn hơn. Trong lòng ta cứ nghĩ là “đắt quá”, trả tiền với một thái độ không tình nguyện, gượng ép, như vậy thì số tiền tiêu đi sẽ không mang lại cho bạn thứ gì có giá trị cả.

Mua sách cũng như vậy. Những người than vãn rằng giá sách quá cao thì chắc chắn không phải là một người rất thích đọc sách, và những gì họ thu hoạch từ trong những cuốn sách là có hạn. Còn những người chú trọng tới tâm trạng vui vẻ, thường cho người ta ấn tượng là tiêu tiền lãng phí, nhưng thực ra họ không lãnh phí vô ích mà họ hoàn toàn có thể thu lại được giá trị xứng đáng với khoản tiền bỏ ra.

Trong sổ sách của mọi người không có cột ghi chép “tâm trạng tốt xấu”, nhưng khi tiêu tiền, tâm trạng là vui vẻ hay âu sầu thì trong lòng mỗi người đều biết rất rõ. Những việc có thể bỏ tiền ra làm một cách thoải mái vui vẻ là một tiêu chuẩn để phán đoán xem bạn có thích việc này hay không. Hơn thế nữa, nếu trong bất kỳ lúc nào tiêu tiền, tâm trạng của bạn đều rất vui vẻ thì những gì mà bạn thu hoạch được tất cũng sẽ ngày càng nhiều hơn. Có thu hoạch thì tự nhiên tâm trạng sẽ vui vẻ, mà tâm trạng vui vẻ thì cũng sẽ cảm thấy có thu hoạch. Việc sử dụng đồng tiền một cách vui vẻ sẽ giúp bạn tìm thấy những thứ mà mình thực sự thích.

Tóm lại, nếu bạn tiêu tiền cho một việc nào đó với một tâm trạng vui vẻ, thì khi đó bạn sẽ từng bước từng bước tiếp cận được nghĩa tinh túy của tinh thần này rồi.

Huongnghiep (ST)

 Bài viết khác
  • Trường Dạy Nghề Ẩm thực NetSpace
  • Bảng Ghim
  • Trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
  • Hội doanh nhân
  • Liên Minh Thương Mại - Cổng Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử Doanh Nghiệp Việt Nam
  • Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật IICM